Categories
เกษตรอินทรีย์

การกำจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพร

การกำจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพร การบํารุงดูแลรักษาพืช นอกจากการให้ปุ๋ย ให้นํ้า รวมทั้งตัดแต่งกิ่งก้านให้อยู่ในสภาพที่ต้องการแล้ว การป้องกันและกําจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน เนื่องจากการเจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติจะมีศัตรูต่างๆ คอยรบกวน เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย หรือ ไส้เดือนฝอย แมลงปากกัด เช่น ด้วง หนอนต่างๆ หรือ แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน ไรแดง เป็นต้น ในการทำเกษตรอินทรีย์ การใช้สารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกที่ดี แต่สารออกฤทธิ์จะแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรที่นำมาใช้ แบ่งได้ตามลักษณะการทำงานได้ ดังนี้ สารไล่แมลง เป็นสารที่มีกลิ่น ระเหยง่าย ได้จากพืชที่มีน้ำมันหอมระเหย เช่น ตะไคร้หอม ข่า โหระพา ผกากรอง ว่านน้ำ กานพลู ยูคาลิปตัส ผิวส้ม ดาวเรือง สารล่อแมลง เป็นสารที่มีกลิ่น ระเหยง่ายได้จากพืชที่มีน้ำมันหอมระเหย เช่นเดียวกันกับสารไล่แมลง แต่จะมีการทำงานตรงกันข้ามคือ ล่อให้แมลงเข้ามาหา เช่น ใบแก้ว ใบพลับพลึง เล็บมือนาง ดอกคำแสด ซึ่งสามารถดึงดูดแมลงวันทอง […]